Vi sammanställer experttester för att hitta den bästa produkten just för Dig!

Test av myggfångare

trädgård uppdaterad 19:e Februari, 2014, Baserad på 2 experttester.

När sommaren och värmen kommer, kommer snabbt också mygg, knott och andra bitande insekter. Oftast får man en klåda och en svullnad efter bettet, vilket är mycket irriterande för de flesta som vill njuta av semestern. Det finns en lösning! Myggfångare, som de kallas, finns i flera modeller och samtliga har sitt eget sätt att fånga in myggorna på. Oftast använder de sig av liknande tekniker som ska motsvara utandningsluften och dofter som återfinns hos däggdjur och människor. Dessa tekniker är att maskinerna omvandlar någon form av gas (oftast gasol), värme och vatten till koldioxid, samt att de utsöndrar ett doftämne som heter Oktanol som finns i huden. Myggfångarna är mycket effektiva och minskar snabbt antalet mygg och knott i luften, men tänk på att kapacitet och effektivitet kan variera beroende på miljö och väder.

Test.se rekommenderar

Mosquito Magnet Independence  - bäst i test bland Myggfångare 2018
Mosquito Magnet Independence , bäst i test.

Mosquito Magnet Independence - Vi på Test.se har valt att rekommendera myggfångaren Mosquito Magnet Independence. Den är framställd för att locka till sig myggor på en yta upp till 4000 kvadratmeter vid kontinuerligt användande. Det är främst två viktiga faktorer som Magnet använder sig av för att locka till sig myggor och dessa är: gasol som omvandlas till koldioxid och därmed uppfattas som utandningsluften hos däggdjur, samt Oktanol som avger en doft som återfinns i huden. När myggorna sedan kommer nära maskinen, sugs de in av en fläkt som bygger på vakuumteknik. När de väl är… Läs mer

Myggfångare - Bäst i test

RELATERADE TESTER

Myggmedel

UPPDATERAD 30:e Juni, 2015

Experttester vi läst (2st)

Nedan listas vilka tester vi läst och använt som underlag för att utse vår testvinnare tillsammans med en sammanfattning.

Acreto.se

Publicerad

På Acreto.se kan man hitta ett test gällande myggfångare. Tre maskiner testades som använder lockmedel som man vet att myggorna använder sig av för att hitta sitt byte. De viktigaste medlen är koldioxiden i utandningsluften och både lukten och fukten i huden. Två av maskinerna – Mosquito Magnet och SkeeterVac – bildar värme, koldioxid och fukt av vanlig gasol, medan Mosquito Slayer använder färdig koldioxidgas, dvs. CO2-gas. Oktanol används som ett lockmedel i alla maskinerna och det imiterar lukten av däggdjurens hud. Medan Magnet och SkeeterVac suger in myggorna med hjälp av en propellerfläkt, dränker Slayer dem i en mjölksyrelösning. Mosquito Magnet fångade helt klart flest myggor, samtidigt som den inte sög in några nattfjärilar eller nyttiga insekter som bin och getingar. Mosquito Slayer var den näst mest effektiva myggfångaren i testet. I vätskebehållaren hade det samlats en betydlig mängd myggor och däribland fanns det även mal-liknande nattfjärilar. Det var svårare att bedöma mängden myggor i vätskebehållaren, men den var klart mindre än den fångst som samlats av Mosquito Magnet. SkeeterVac hade fångat väsentligt mindre myggor än konkurrenterna, men däremot hade den även fångat en del flugor, bromsar och andra oönskade insekter i sitt klisterpapper. Nackdelen var att den även lockade bin och getingar, som faktiskt är nödvändiga insekter.

Vinnare i det här testet

Acreto.se

Publicerad

På Acreto.se hittar man ett test där man låtit SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut testa tre stycken myggfångare. Samtliga modeller var gasoldrivna och avsedda att fånga stora mängder stickande insekter. Myggfångarna omvandlar gasolen till koldioxid, vatten och värme, vilket de sedan ”andas ut” för att likna utandningsluften hos ett däggdjur. De använder även ett kemiskt lockmedel som kallas Oktanol för att det ska lukta som ett däggdjur och därför locka till sig ännu mer stickande insekter. SkeeterVac och Predator är även utrustade med ljus, för att förbättra fångsten. Maskinerna testades på öppna platser i skogsmiljö i Borås kommun. De placerades nära varandra (200 – 600 m avstånd) och mycket nära öppet vatten, där mygglarver trivs. Maskinerna roterades mellan de tre utställningsplatserna en gång per dygn under loppet av nio dygn, så att varje maskin stod på varje plats under tre dygn. Resultatet visade att Mosquito Magnet fångade betydligt fler mygg och knott än konkurrenterna, men att SkeeterVac fick flest bromsblinningar och regnbromsar i sin fångst. Sammanställt var det då Mosquito Magnet, som blev testvinnare med 3220 myggor och 22400 knott i behållaren. Andraplatsen gick till SkeeterVac med 550 myggor och 5300 knott och tredjeplats gick till Predator Dynamic som fångade 510 mygg och 3700 knott.

Vinnare i det här testet

VILKEN BÄST I TEST VINNARE ÄR EGENTLIGEN BÄST?

Hos test.se får du svaret - helt gratis!

Vi samlar tester från de mest seriösa aktörerna, bl.a Råd & Rön, Testfakta, SVT Plus, Folksam och Aftonbladet. Vi låter sedan våra redaktörer analysera och utse EN officiell BÄST I TEST produkt!"