HANDLA SMART
HANDLA TESTVINNARE
Vi sammanställer experttester för att hitta den bästa produkten just för Dig!

Kemikalier i barnprodukter?

7:e September, 2015, 13:17

Råd & Rön har testat över 60 olika barnprodukter i jakt på just farliga ämnen. Lyckligtvis hittades inget att bli upprörd över, men frågan är om man kan slå sig till ro med det? Tillsammans med nio andra konsumenttidningar (bl.a. den franska, tjeckiska och portugisiska) har Råd & Rön granskat stora delar av den europeiska marknaden efter babysaker som kan innehålla otillåtna kemikaliemängder. 

De blev positivt överraskade!

Bakgrunden till att man bestämde sig för att utföra testet är för att man i tidigare tester av olika barnprodukter hittat höga halter av hormonstörande och cancerogena ämnen, bl.a. ftalater, flamskyddsmedel och PAH i bilbarnstolar, bärselar och barnvagnar. Organisationen International Consumer Research & Testing (ICRT) har funnit kemikalier i handtag på sparkcyklar och i mjuka plastleksaker för att bara nämna några exempel.

Man testade fem produktgrupper för de allra minsta barnen: pusselmattor, bodysar med tryck, babygym, blöjor och nappar. De har valts för att de har en hög exponeringsrisk för kemikalier. Faktorer som påverkar kan t.ex. vara lång kontakttid med huden, sannolikheten att barnet stoppar produkten i munnen eller vilka material produktgruppen består av. Mjuka plaster har större sannolikhet att innehålla oönskade kemikalier än andra materialval.

Små mängder skadliga ämnen har ändå hittats. I sex av de fjorton testade pusselmattorna påvisades formamid och i en av napparna bisfenol A, dock i mängder långt under EU:s gränsvärden. Spår av formaldehyd, ftalater och PAH hittades också i de övriga produktgrupperna, men det handlar om nivåer som knappt är mätbara.

På Råd & Röns hemsida kan du jämföra de testade produkterna och se vilka som innehöll kemikalier och andra farliga ämnen!  

SE ÄVEN