HANDLA SMART
HANDLA TESTVINNARE
Vi sammanställer experttester för att hitta den bästa produkten just för Dig!

Vi provar ICAs brödrost

24:e Februari, 2014, 11:44

Här har vi själva provat brödrosten, Ica Cook & Eat (RT600), som fått bäst utmärkelser i de tester vi läst och som vi då även själva tycker är bästa köp. Du kan gå till vår särskilda sida om brödrostar för att se en samling över alla tester som gjorts i tidningar och på nätet, samt vilka fler produkter som blivit testade och fått utmärkelser.

  1. Allmänt om brödrostar
  2. Introduktion, montering och konstruktion
  3. Användning
  4. Testet
  5. Rengöring
  6. Instruktionsbok
  7. Sammanfattning
  8. Specifikation

Allmänt om brödrostar

Brödrosten är en välkänd och uppskattad köksmaskin som värmer upp och rostar olika typer av bröd (vanligast är vitt bröd, så som formfranska). Efter att brödskivan rostats får den en lite mörkare och sprödare yta. Brödrosten fungerar på så sätt att den har elektriska värmeelement, bestående av glödande trådar, som värmer upp brödet - oftast med en effekt på 500-1000 watt.

Den allra första brödrosten hette Eclipse och uppfanns redan år 1893 av det brittiska företaget Crompton & Co. Den hade inga likheter med dagens modeller, varken utseende- eller funktionsmässigt. Nästa steg i utvecklingen skedde av företaget General Electric som presenterade modellen D12 år 1909 (se bild 1). Denna brödrosten hade värmetrådar och öppna hyllor på sidorna, men man fick själv vända på brödskivorna. Därefter utvecklades modellerna mer och mer, och idag har vi ett mycket stort utbud av snygga, mycket välfungerande (och helautomatiska) brödrostar med flera olika finesser och funktioner.

  

Introduktion, montering och konstruktion

Vi har testat Ica Cook & Eat Brödrost och tycker överlag att detta är en modell som förtjänar lite extra uppmärksamhet. När brödrosten packas upp ur lådan, krävs ingen som helst montering. Den enda förberedelsen som krävs innan användning, är att man rostar en gång - utan bröd - för att bränna bort eventuellt smuts och damm som annars kan fastna på brödet (brödrosten får väldigt snabbt upp värmen)!

Förutom att brödrosten är snygg och har en modern design, har den även två extra breda brödfack och smarta funktioner som tillsammans med ett lågt pris gör brödrosten ytterst prisvärd! Den är också utrustad med värmeisolerande långsidor som gör att man inte bränner sig om man skulle röra vid sidorna. Brödrostens ovansida blir dock väldigt varm, men till Icas försvar har de varit mycket tydliga med att varna för detta, genom att det står “Hot surfaces” emellan brödfacken. Att brödfacken är extra breda innebär att man kan rosta andra sorters bröd, exempelvis tekakor, och inte bara rostbröd.

    

De funktioner som finns är defrostfunktion - som gör att du kan rosta otinat bröd, återuppvärmningsfunktion (reheat) - som gör att man kan värma upp redan rostat bröd utan att bränna det och en stoppknapp. Brödrosten har sex olika rostlägen att välja mellan, beroende på hur rostade brödskivor man vill ha. Under brödrosten finns smart sladdförvaring som gör att man enkelt kan få undan sladden då den inte används. Där finns även gummifötter som gör att modellen står stadigt och stilla, trots sin låga vikt.

Användning

De extra breda brödfacken underlättar när man ska lägga i brödskivorna, oavsett om de är vanligt rostbröd eller om det är större/bredare skivor. När man trycker ner spaken, fälls sidorna in och låser fast brödskivorna medan de rostas. Spaken är mycket lätt att hantera, likaså knapparna och vredet. Runt knapparna finns ett genomskinligt plasthölje, men det blir inte svårare att trycka in knapparna. Vredet är också mycket enkelt att vrida om. Trots att spak, vred och knappar är gjort i plast känns de gedigna. Smulfacket under brödrosten, som fångar upp eventuella smulor som ramlar ner från brödet fungerar bra, men kan ibland fastna lite grann och vara omständligt att dra ut (man vill ju inte ta i för hårt, så att smulorna trillar ur facket).

Testet

Vi testade att rosta två olika sorters bröd - Skogaholm Fiberrost och Pågen Roast ‘n Toast. Samtliga brödskivor rostades på rostläget 3, då detta var det mellersta alternativet. Innan brödskivorna trycks ner, märker vi till vår glädje att facken lyfter brödet så pass högt ur brödrosten, att det inte heller blir några problem att rosta mindre bröd. De första två brödskivorna som rostades fick en mycket fin och jämnt rostad yta. Det enda negativa att säga om brödet är att den nedre kanten inte blev lika rostad som det övriga brödet. I bruksanvisningen står det tydligt att man bör vänta mellan rostningarna i minst 30 sekunder, för att uppnå bästa resultat och såklart gjorde vi detta. Nästa set med brödskivor blev dock näst intill brända ändå.

Vi rostade x antal brödskivor och de allra flesta fick en gyllenbrun, jämn och fin yta. Mellan varje rostning väntade vi i 30 sekunder - vår sista brödskiva blev dock bränd. Återigen, till Icas försvar, läser vi att det i bruksanvisningen står att om man bara ska rosta en brödskiva åt gången kan man behöva sänka rostläget för att inte bränna brödet. Vilket rostläge man bör ha är individuellt och det bästa är att prova sig fram tills dess att man hittat läget där brödet blir så som man själv vill. 

Defrostfunktionen fungerar utmärkt, brödet blir väl rostat, och uppvärmningsfunktionen gör brödet varmt igen, utan att bränna det. Tyvärr fanns inget galler ovanpå brödfacken (som på många andra modeller) där man kan värma bullar och bagels, men med tanke på det låga priset påverkar detta inte vårt omdöme!

     

 

Rengöring

Det kan ibland, som sagt, bli omständligt att dra ut smulfacket ur brödrosten utan att ta i alldeles för hårt. Men när man väl kommit över första “hacket” glider facket lätt ut och man kan tömma det. Eftersom brödrosten har en såpass låg vikt, är det också lätt att vända brödrosten upp och ner över papperskorgen för att tömma eventuella smulor som hamnat utanför smulfacket. Man bör tömma smulbrickan med jämna mellanrum, då det annars kan börja brinna. Då brödrostens yta är glansig, syns bland annat fingeravtryck tydligt och man kan behöva torka av den med jämna mellanrum. Man kan enkelt torka av brödrosten med en fuktig trasa, men man bör inte sänka ner den i vatten då detta kan leda till direkt livsfara.

Instruktionsbok

Tillsammans med brödrosten fick man en liten instruktionsbok. Den är skriven på ett bra och tydligt sätt som gör den lätt att förstå och det finns information om hur brödrosten bör användas, om vad som får och inte får göras, samt vilka risker/faror som kan uppstå vid felanvändning. Texten är lättläst och relativt kort. Den är skriven på fem olika språk (först på svenska) och vi rekommenderar alla att läsa igenom instruktionerna före användning. Det finns även tips och råd om hur man på bästa sätt ska få godast, rostat bröd!

Sammanfattning

Ica Cook & Eat Brödrost är en mycket prisvärd brödrost! Trots sitt låga pris blir resultatet av de rostade brödskivorna mycket jämnt och fint. De sex olika rostlägen som finns, gör att man själv kan välja hur rostat man vill att brödet ska bli. Smarta funktioner gör det lätt att rosta brödet efter behov och smulfacket hindrar smulorna från att fastna i brödrosten. Det finns plats för två brödskivor åt gången och de extra breda facken gör att man kan rosta olika sorters bröd utan problem! Följer man råden och tipsen i instruktionsboken får man det allra bästa resultatet. Läs dessutom noga igenom varningstexterna för att undvika faror och olyckor!

Specifikation

Effekt    800 Watt
Rostfack     2st (extra breda)
Rostlägen 6st
Funktion                                     Defrost, Reheat och Cancel
Sladdlängd    0,9 meter

SE ÄVEN