HANDLA SMART
HANDLA TESTVINNARE
Vi sammanställer experttester för att hitta den bästa produkten just för Dig!
värmepumpar - Bäst i test

Test av värmepumpar

9 ST PRODUKTER TESTADE

hem & hushåll uppdaterad 4:e September, 2018, Baserad på 3 experttester.

När du ska köpa en värmepump finns det en del saker att tänka på. Fundera exempelvis på vilket energibehov huset har,  hur många som bor i huset och om det finns tonårsbarn som förbrukar mycket varmvatten eller om det finns äldre människor som vill ha en extra hög inomhustemperatur. Det gäller att anpassa värmepumpens storlek så bra som möjligt efter husets behov. Det är viktigt att varmvattnet produceras med en så hög årsverkningsgrad som möjligt, eftersom varmvattenproduktionen står för en allt större andel av husets energibehov. Samtidigt är det viktigt med snabb återladdning av varmvattenberedaren eftersom det säkerställer varmvattenkomforten. Samtidigt kan en effektiv värmepumpsinstallation sänka uppvärmningskostnaderna med mer än tre fjärdedelar. Det finns många faktorer som påverkar effekten och några exempel är husets beskaffenhet, värmepumpens och värmesystemets dimensionering och förmåga, samt förstås utomhustemperaturen. Allmänt gäller att ju mer energi ditt hus förbrukar, desto lönsammare blir en värmepumpsinvestering.

Bäst i test: Bosch Compress 7000 LW/M

Testresultat
Kan anpassas efter ett redan befintligt borrhål
Ingen kylning
Produktbeskrivning
Specifikationer

Här på Test.se har vi valt att rekommendera värmepumpen Compress 7000 LW/M från Bosch, som var en av de bästa pumparna när Folksam testade ett gäng modeller 2016. På Folksams hemsida kan man se en tabell med samtliga testade pumpar och vilken del de klarade bättre och vilken de klarade sämre.

Compress 7000 använder berg, mark eller sjö som värmekälla och har en inbyggd VVB och en solslinga på 11,2 meter. Varmvatten behållaren rymmer ca 285 liter 40-gradigt vatten och en inverterstyrning varierar steglöst effekten, vilket ger minimal energiförbrukning oavsett säsong: årsvärmefaktor SCOP 5,6 i kallt klimat. Compress 7000 har en smart borrhålsfunktion som gör att den kan anpassa sig mot ett redan befintligt borrhåll, vilket gör att den passar perfekt vid utbyte av värmepump. Den är A+++ klassad för bästa energieffektivitet.

Visa hela texten
Typ av värmepump:
Bergvärmepump
Energiklass:
A+++
Kylning:
Årsvärmefaktorn för uppvärmning (SCOP):
5,6
Inomhusenhet:
Ljudnivå inomhusenhet:
43 dB
Utomhusenhet:
Nominell värmeeffekt:
12 kW
Funktioner:
Varmvattenberedare

Vi rekommenderar också:

Nibe F1245 (1145)

Testresultat
Omdömen Via prisjakt

Typ av värmepump:
Bergvärmepump
Kylning:
Årsvärmefaktorn för uppvärmning (SCOP):
5,1
Inomhusenhet:
Ljudnivå inomhusenhet:
45 dB
Utomhusenhet:
Nominell värmeeffekt:
8 kW
Funktioner:
Display, Timer, Varmvattenberedare
Visa alla specifikationerna

Värmepumpar - JÄMFÖRELSETABELL

Experttester vi läst (3st)

Nedan listas vilka tester vi läst och använt som underlag för att utse vår testvinnare tillsammans med en sammanfattning.

Folksam

Publicerad

Värmepumpar är idag det vanligaste sättet att värma upp sin villa. Folksam har testat värmepumpar, så att konsumenter kan göra ett bra och hållbart val - ur kvalitet- och miljösynpunkt. Ett par slutsatser som dragits efter årets test är att glädjande fler modeller blir ett “bra val”, det har alltså skett en kvalitetshöjning. Många luftvärmepumpar ger lägre miljöpåverkan och kan tilläggsförsäkras om så önskas. Tyvärr gör dålig kvalitet och prisbild vid felsökningar att reparationer ofta blir kostsamma. Hela tio modeller blev utsedda till ett “Bra val” i testet. De tre som presenteras av oss är inte nödvändigtvis de modeller med högst sammanställda betyg, men samtliga är ett bra val. Även de som inte har “Bra val” i Folksams lista är modeller man kan köpa med gott samvete!

Vinnare i det här testet

Energimyndigheten

Publicerad

På energimyndigheten.se kan man hitta ett test som gjorts av 13 värmepumpar. Testet visar att att pumparna är effektiva, men också att de har vissa begränsningar. Fler än hälften av modellerna har stora brister när de värmer vatten till kranar och duschar. En av pumparna är testad 2012, nio stycken från 2011 och tre är testade tidigare år. I testet ingår beräkning av energibesparingar och årsvärmefaktorn för tre hus med olika energibehov. Det skiljer mycket i effektstorlek mellan de testade värmepumparna och de kan delas in i två olika storlekar: 7-8 kW och 9-10 kW. Testet visar, precis som väntat, att värmepumpar med låga effekter, 7-8 kW, inte är avsedda att värma hus med ett stort energibehov, exempelvis 35000 kilowattimmar per år, eftersom de måste gå in med el tidigare för att täcka behovet av värme och varmvatten. Värmefaktorn, COP, är ett mått på värmepumpens effektivitet och visar hur mycket energi pumpen ger i förhållande till den el den förbrukar. COP = Coerfficient of performannce.
Ljudeffektnivån som visar hur mycket luftvattenvärmepumpen bullrar utomhus har mätts upp och skillnaden mellan den lägsta och den högsta är 15 decibel. Det är dock inte bara antal decibel som spelar roll, utan ljudets karaktär har också betydelse för om det upplevs som störande eller inte. På Energimyndighetens hemsida kan du läsa deras jämförande tabeller och mer detaljrika texter om värmepumparna!

Vinnare i det här testet

Polarpumpen.se

Publicerad

Panasonic är den bästa modellen i ett stort test av värmepumpar. Panasonic har en utmärkt energieffektivitet och uppvärmningsförmåga. Den högsta uppmätta uppvärmningseffekten är över 4 kWh och vid +2 och -2 grader är Panasonics värmekoefficient en av de bästa. Modellen har, förutom fem olika fläkthastigheter, också ett tyst läge och ett högeffektivt läge. Utomhusenheten fungerar bra och stadigt utan vibrationer. Panasonics fjärrkontroll är kompakt, den har en liten skärm och alla dess knappar som används finns på utsidan. Dock kanske du måste lära dig symbolerna i instruktionsboken. På andra plats hamnade Toshiba. Den producerar mycket värme med en utmärkt värmekoefficient över hela mätningsskalan och den blev bäst i testet på fyra av sig uppmätta temperaturer. Den fick även högst uppmätta COP-värde i jämförelsen, med 5.64 (halv effekt vid -7 grader) och 2.37 vid -20 grader. Toshiba var näst bäst på att producera värme i testet, samt att den yttre enheten producerar inga vibrationer och dess bullernivå är låg. Toshibas fjärrkontroll är stor och dess knappar för grundfunktioner är tydliga. Även skärmen är tydlig med stora siffror och symboler som är lätta att förstå.
Sist, men inte minst, hamnade Fujitsu. Det är en genomgående bra pump men viktiga funktioner.Även denna modell är energieffektiv och producerar mycket värme. Om man tittar på det stora hela är den dock sämre än de två bästa pumparna, trots att dess COP-värde är nära fem. Fujitsu har fyra hastigheter och en automatisk inställning. Den lägsta hastigheten hörs nästan inte alls och det märks även i bullermätningarna. Utomhusenheten vibrerar något vid drift.
Fjärrkontrollen, liksom skärmen, är stor och knapparna är tydliga. Istället för att använda sig av symboler, står funktionerna på engelska och därför måste man kunna språket!

Vinnare i det här testet

VILKEN BÄST I TEST VINNARE ÄR EGENTLIGEN BÄST?

Hos test.se får du svaret - helt gratis!

Vi samlar produkttester från seriösa aktörer i magasin, på TV och på nätet, och presenterar deras topp 3. Därefter analyserar vi de sammanslagna resultaten och kan på så sätt utse de ultimata testvinnarna inom alla produktkategorier! Här hos oss får du med andra ord ta del av produkternas crème de la crème, och kan på så sätt göra smarta val i alla dina inköp.